Ako pomáhajú SNY v koučovacom procese

>>> Ak sa ti nechce čítať, tento blogový príspevok si môžeš vypočuť. Klik sem, nájdeš nahrávku.

Na začiatok by som ti chcela priblížiť, čo to vlastne koučovací proces je. Pokiaľ zatiaľ nemáš skúsenosť s rýdzo koučovacím prístupom, môžeš sa domnievať, že ti kouč aspoň sem-tam ponúkne radu, odporúčanie či vysvetlenie napríklad tvojich podvedomých mechanizmov.

Nie je to tak. Toto napríklad robím v rámci mentoringu. Áno, pracujem v mentoringu s koučovacími otázkami a technikami, ale zároveň sa delím s klientkami o svoje know-how a vysvetľujem im rozličné podvedomé princípy a mechanizmy, ktoré stoja za ich „problémami“.

V prípade, že ku mne prídeš na koučing, rád, odporúčaní alebo vysvetľovania sa nedočkáš. Spolupráca bude prebiehať inak.

V koučovacom rozhovore ti kladiem otázky, pomocou ktorých odhalíš svoje vlastné rady, odporúčania, pravdy, zdroje či schopnosti. Koučovací proces neprebieha len počas rozhovoru, pokračuje aj po jeho skončení. Nové uvedomenia v tebe dozrievajú a postupne ich dokážeš aplikovať do praxe.

Ako vstupujú sny do koučovacieho procesu

Sny považujem za významný a nesmierne cenný zdroj informácií. V koučovacom rozhovore získaš nové uvedomenia, pozrieš sa na svoj život z nových uhlov pohľadu… A čo potom?

Pomocou snov dokážeme zistiť, do akej hĺbky nové uvedomenia prenikli. V sne si „upraceš“ a všeličo krásne „dosadne“.

Na to, aby si sny vedome zahrnula do svojho koučovacieho procesu, im potrebuješ aspoň čiastočne rozumieť a plne dôverovať.

V koučovacom rozhovore napríklad naťukneme tvoje limitujúce presvedčenia. V snoch máš možnosť následne vidieť, ako sa ti v skutočnosti darí so svojimi presvedčeniami pracovať. Ako integruješ nové uvedomenia. Ako vnútorne rastieš a dozrievaš v téme, ktorú si si do koučingu priniesla.

Akčné kroky a podpora zo sna

V rámci koučovacieho rozhovoru si zvolíš drobné či väčšie akčné kroky pre najbližšie obdobie. Aktivity ušité tebe na mieru, pomocou ktorých sa priblížiš k vytúženému cieľu (či už je ním pocit – atmosféra vo vzťahu, posilnenie sebavedomia alebo pracovný úspech).

Vďaka tomu, že nad svojou témou poctivo uvažuješ (prostredníctvom koučingu), hovoríme, že si ju „inkubuješ do snov“.

Je to prirodzený jav, ktorý sa nám na nevedomej úrovni deje úplne bežne: Napríklad si hľadáš nový byt a chodíš na obhliadky. Máš pocit, že ti už z toho šibe, stále myslíš na nejaký byt, zvažuješ pre a proti jednotlivých ponúk a v sne sa ti môže zjaviť situácia, kedy prídeš na obhliadku bytu, ktorý sa ti páčil najviac, ale v tom sne je zničený, zatečený a máš pocit, že sa už z toho vyberania zblázniš.

Naopak – pokiaľ si svoje vnútorné dilemy zvedomíš pomocou koučovacieho rozhovoru, prichádzajú spravidla sny, v ktorých máš jasnejšie.

Sny, v ktorých môžeš bezprostredne vnímať svoj vnútorný progres (v rozhodovacom procese napríklad).

Ukážka z praxe

Témou koučovacieho rozhovoru bolo sebavedomie. Postupne sme odhalili túžbu sebavedomo komunikovať na verejnosti, sebavedomo sa rozhodovať a nehanbiť sa za svoje rozhodnutia, nepodliehať spochybňovaniu najbližších a pod.

Po stanovení akčných krokov, ako v reálnom živote posilňovať sebavedomie, už v prvú noc prišiel nápomocný sen. Klientka sa v ňom ocitla v situácii, ktorá zvyčajne otriasa jej sebavedomím. V sne si spomenula na uvedomenia aj odhodlanie, ktoré získala počas koučovacieho rozhovoru. Odrazu v sebe pocítila silu a pokoj a situáciu v sne odkomunikovala k svojej absolútnej spokojnosti.

Posilnená týmto zážitkom (vieme, že zážitky zo snov v nás rezonujú nemenej intenzívne ako reálne skúsenosti), žiarila sebavedomím a sebaistotou aj po prebudení. Vďaka skúsenosti zo sna boli pre ňu komunikačné cvičenia (ktoré si počas koučovacieho rozhovoru sama navrhla a naplánovala) v realite pre ňu oveľa jednoduchšie a zvládala ich vnútorne posilnená. Sen významne posilnil jej sebadôveru.

Nestačí len snívať

Je dôležité, aby si snom plne dôverovala, a vedela s nimi aspoň trošku pracovať. Takáto základná snová práca zahŕňa zapísanie si kľúčového sna a zorientovanie sa v jeho posolstve. S tým ti pomôže manuál 7 krokov snovej analýzy pre začiatočníkov, ktorý máš k dispozícii zdarma.

Pokiaľ máš pocit, že sa vo svojich snoch aj tak vôbec nevyznáš, je to v poriadku. Súčasťou koučovacích rozhovorov, ktoré si so mnou môžeš rezervovať, je aj snová práca. Zohľadňujem v koučovacom procese prínos snov a pomáhame si pomocou nich zmapovať, ako si sa VNÚTORNE v téme posunula od predošlého sedenia.

Ďalšie
články