Ako sa o seba postarať, aby investícia do koučingu nevyšla nazmar

Pre niekoho je koučing prirodzenou súčasťou života podobne, ako návšteva čerpacej stanice cestou z práce či na výlet. Pre iného je to investícia, ktorú si potrebuje poriadne zvážiť. Určite sa oplatí zaplatiť toľko za (ne)obyčajný ROZHOVOR?

Na to, aby sa vaša investícia mnohonásobne vrátila, je dôležité dbať na psychohygienu pred a po tomto NEobyčajnom, transformačnom rozhovore.

ako sa pripraviť na koučovací rozhovor

Niektorí klienti si na koučing doslova odbehnú zo svojho každodenného kolotoča, iní sa na stretnutie pripravujú, prípadne dokonca pociťujú stres či trému. Mám aj také klientky, pre ktoré je naše stretnutie príjemným rituálom, tešia sa naň a poctivo pripravujú.

Spomaliť a sprítomniť uponáhľaného klienta je bežná prax. A rovnako jednoducho dokážem upokojiť vystresovaného klienta, ktorému sa potia dlane.

V prípade, že mávate trému, si môžete pred stretnutím pripomenúť, že sa na vás teším, som takisto ako vy citlivá ľudská bytosť a ideme sa stretnúť predsa preto, aby som vás podporila. Budeme spolu nasledovať rovnaký cieľ a zámer 🙂

Tu je niekoľko otázok, pomocou ktorých sa môžete na naše stretnutie pripraviť:

Ako sa chcem cítiť po skončení stretnutia?

Čo vo svojom živote aktuálne riešim?

Čo si potrebujem premyslieť?

V čom si chcem urobiť jasnejšie?

ako sa o seba postarať po skončení koučovacieho rozhovoru

Po skončení nášho stretnutia je vítané dopriať si potrebný čas na návrat do „sveta tam vonku“.

Rozhovor vás totiž vtiahne do vlastných hĺbok, úvah, pocitov ba snov… Dotknete sa svojej podstaty, zahliadnete svoj potenciál, budete ho mať na dosah… Budete sa cítiť prijatý, povzbudený, nesmierne posilnený…

Naplánujete si akčné kroky vo svojej aktuálnej životnej téme a budete cítiť úžasné odhodlanie: „Teraz to zvládnem! Už viem, čo mám urobiť! Mám sto chutí sa do toho konečne pustiť!“

 

Pokiaľ by ste po skončení nášho stretnutia ihneď vhupli do každodennej reality, hrozilo by, že stratíte kontakt s  vnútornou silou, ktorú ste v sebe práve objavili.

Je užitočné si ju podržať, dostatočne sa v nej vykúpať, prípadne, pokiaľ je to možné, ihneď urobiť niečo z plánu, ktorý ste si na stretnutí vypracovali.

Stáva sa, že si počas rozhovoru klienti uvedomia niečo prevratné a významné. Býva to však prvý dotyk s týmto poznaním a nedokážu ho ihneď dostatočne „ohmatať“ a „uchopiť“. Práve to „uchopenie“ nového uvedomenia nazývame uvlastnením.

V ideálnom prípade dochádza k bytostnému uvlastneniu si nového uvedomenia (čo vieme zabezpečiť v theta hladine, prípadne to pre nás zabezpečí sen, meditácia, kontemplácia).

Pochopiteľne, nie vždy máme možnosť pokračovať nerušene v skúmaní svojich hĺbok. Preto v každodennej realite veľmi dobre klientom slúžia poznámky alebo otázky „na domácu úlohu“ (akási pripomienka, aby vedeli, k čomu sa chcú vrátiť, keď budú mať trošku času), prechádzky, dýchanie, pokojné a sústredené jedenie, pitie obľúbeného nápoja, hudba, pozorovanie akvária, rastlín, krajiny za oknom, cvičenie, beh, plávanie, sauna, nenáročná manuálna práca

 

Užitočné otázky pre vás po skončení koučovacieho stretnutia:

Čo mi pomôže uvlastniť si získanú silu/odhodlanie/uvedomenie?

Čo potrebujem pre seba zabezpečiť, aby moje nadšenie/odhodlanie/entuziazmus neopadli, keď sa vrátim naspäť k svojim každodenným povinnostiam?

Čo je pre mňa teraz najdôležitejšie?

Ďalšie
články