čo znamenajú vaše sny?

vyskúšajte 7 krokov snovej analýzy

prečo pracovať so snami?

kto manuál zostavil?

Volám sa Zuzka. Som koučka a mentorka.

Sprevádzam odhodlaných klientov na ceste sebapoznávania a DOVOĽOVANIA si žiť autenticky, spokojne.

Pri práci so snami využívam eklektickú metódu, čiže prepojenie viacerých prístupov (od šamanského a antického prístupu cez psychoanalytický, psychodynamický až po zážitkový prístup).

O sny sa zaujímam prakticky od detstva. Na strednej škole som sa oddávala experimentovaniu s lucidnými snami a astrálnymi zážitkami.

Dnes vnímam hodnotu a prínos predovšetkým takých snov, do ktorých zbytočne nezasahujeme (neovplyvňujeme snovú scénu). Vysvetľujem svojim mentée, ako sa stať VEDOMÝM POZOROVATEĽOM a s pokorou pracovať s cennými informáciami, ktoré sny ponúkajú.