čo znamenajú sny?

vyskúšaj 7 krokov snovej analýzy

prečo pracovať so snami?

kto manuál zostavil?

Volám sa Zuzka a som mentorkou žien, ktoré sa ROZHODLI byť spokojné. 

Sprevádzam odhodlané ženy ich jedinečnou snovou cestou – procesom sebauvedomenia a osobnostného rozvoja.

Pri práci so snami využívam eklektickú metódu, čiže prepojenie viacerých prístupov (od šamanského a antického prístupu cez psychoanalytický, psychodynamický až po zážitkový prístup).

O sny sa zaujímam prakticky od detstva. Na strednej škole som sa oddávala experimentovaniu s lucidnými snami a astrálnymi zážitkami.

Dnes vnímam hodnotu a prínos predovšetkým takých snov, do ktorých svojím egom zbytočne nezasahujeme. Využime radšej možnosť stať sa VEDOMÝM POZOROVATEĽOM a s pokorou pracovať s cennými informáciami, ktoré nám sny sprostredkúvajú.