čo znamenajú vaše sny?

vyskúšajte 7 krokov snovej analýzy

prečo pracovať so snami?

Kto pre vás manuál zostavil?

Zuzana Zamat je spisovateľka, ICF koučka a mentorka snovej práce. 

Snom sa venuje od detstva. Neskôr na strednej škole experimentovala s lucídnymi snami a astrálnym cestovaním.

Dnes pracuje so snami profesionálne a s pokorou.

Na preskúmanie snových obsahov využíva poznatky z viacerých psychologických smerov a koučovací prístup (zameranie sa na zdroje a schopnosti klienta, na jeho kompetencie, na prítomnosť). 

Učí klientov, ako sa stať vedomým pozorovateľom a tvorcom svojho života.