Koučing so Zuzkou Zamat: Čo sa oplatí vedieť pred začiatkom spolupráce

„O koučingu sa veľa hovorí, ale vlastne o ňom nič neviem,“ priznala jedna z mojich klientiek na začiatku spolupráce. Tak si poďme priblížiť, ako to naozaj funguje. U mňa. Nebudem hovoriť za kolegov.

„Tí kouči vám len radia a nabádajú vás, aby ste pozitívne mysleli, tvária sa, že majú patent na život…“ počula som hovoriť ženu, ktorú si nesmierne vážim. O to viac ma jej tvrdenie zasiahlo.

Pokračovala: „… ale skutočný rozvoj, vnútorný rast nie je o tom presviedčať sa a klamať. Je to vnútorný dialóg, neustále pýtanie sa a hľadanie odpovedí V SEBE…“
Aha, hovorím si v duchu, predsa práve toto kvalitný kouč sprostredkúva: Sprevádza otázkami, skrze ktoré V SEBE nachádza človek odpovede, SVOJE VLASTNÉ pravdy, múdrosti a uvedomenia.

kouč nie je to isté ako MOTIVAČNÝ REČNÍK

Pretože afirmácie, slniečkárenie, extrémna fixácia na pozitívne myslenie – to je úlohou motivátora, motivačného rečníka. A áno, neraz sa títo ľudia oslovujú ako kouči.

Vo svojej praxi dodržujem normy ICF (Medzinárodnej federácie koučov) a etický kódex. Každý sme jedinečný, a teda aj jedinečným spôsobom pristupujeme k spolupráci s klientmi.

Kompetencie kouča, ktoré som si osvojila vo výcviku, dopĺňam o svoje ďalšie dary a zručnosti.

Ako prebieha spolupráca konkrétne so mnou?

Na začiatku si vymeníme niekoľko správ či hlasoviek, cez ktoré sa „oťukáme“ a bližšie spoznáme.

Najčastejšie ma potenciálni klienti kontaktujú cez sociálne siete alebo aplikáciu WhatsApp (+421910141373).

Priznávam, že na maily nereagujem tak pružne ako na správy na Instagrame. Zatiaľ, čo cez sociálne siete zvyčajne odpovedám do niekoľkých hodín, maily vybavujem len cez pracovné dni ráno.

Online alebo offline

Svoje online služby poskytujem prostredníctvom aplikácie ZOOM (s možnosťou nahrať rozhovor, vďaka čomu si môže klient spätne vypočuť priebeh svojho premýšľania a získať tak nový uhol pohľadu na svoje vyjadrenia).

Špeciálna kategória klientov uprednostňuje četovanie („in-time“ rýchle písanie). Sú to ľudia, ktorým veľmi dobre funguje vypísať sa z myšlienok. Bývajú to zväčša introvertní klienti a rozhovor „tvárou v tvár“ by ich zbytočne stresoval a blokoval. Anonymita četu im dodáva pocit bezpečia a podporuje procesy.

Najintenzívnejšie sú stretnutia naživo, offline napríklad v kaviarni alebo dokonca na lavičke v parku či na deke na lúke.  Zvlášť obľúbené sú transformačné prechádzky OD CHAOSU K PROGRESU. Rozhovor prebieha počas ľahkej túry či prechádzky v prírode. Vítané sú pomôcky ako napríklad pero a zápisník, no nie sú nevyhnutné.

Jednorazovo alebo dlhodobo

Naše mysle bývajú také zachlpené, že jednorazové stretnutia zvyčajne nestačia. Už prvé sedenie je síce obrovským krokom vpred a prináša klientom významné uvedomenia, zároveň otvára dvere v ústrety ďalším možnostiam. Či už príležitostiam „tam vonku“, alebo príležitostiam spoznať sa lepšie.

Každý klient si však slobodne zvolí, či a kedy túži absolvovať ďalší rozhovor.

Niektorí klienti si pravidelne objednávajú jednorazové sedenie, iní uprednostnia balíček 3 sedení s podporou pomedzi stretnutia.

Viem, že zvyčajne kolegovia ponúkajú balíčky sedení s cenovým zvýhodnením. U mňa je to naopak. Pridanou hodnotou pre klienta nie je zľava, ale výživná podpora a moja osobná starostlivosť pomedzi stretnutia vo forme textových alebo hlasových správ v aplikácii. 

Naším rozhovorom sa totiž vnútorný proces nekončí. Naopak. Je to jeho iniciácia či usmernenie. Významné uvedomenia prichádzajú práve pomedzi stretnutia. A takisto aj nové výzvy. Preto je možnosť kedykoľvek sa zdôveriť alebo požiadať o posilnenie nesmierne obľúbená a prospešná.

Balíček podpory pomedzi stretnutia rady využívajú napríklad klientky – čerstvé alebo viacnásobné mamičky, ktoré si v aktuálnom životnom období nevedia zabezpečiť fixnú hodinku na stretnutie. Podpora cez hlasovky a správy je flexibilná a prekvapivo efektívna zároveň.

„Zuzi, ale mňa zajíma tvoj názor!“

Ako reagujem na podobné podnety od svojich klientov? Vždy si dávam záležať na tom, aby som svojím vhľadom či názorom „nepokazila“ rýdzi proces individuálneho bádania klienta.

Keď vnímam, že svoje odpovede má klient jasne zadefinované a sám vyjadril záujem o môj osobný a subjektívny pohľad na danú tému, oddelíme túto časť rozhovoru. Uzavrieme koučovanie a „pokecáme“.

Som aj mentorka. Ako to ovplyvňuje koučovací rozhovor?

Špecializujem sa na mentoring snovej práce a na mentoring rodinnej komunikácie. Niektorí klienti u mňa hľadajú aj mentoringovú podporu v oblasti podnikania, keďže mám bohaté skúsenosti (pády aj vzostupy) na vlastnej podnikateľskej ceste.

Opäť profesionálne, a zároveň citlivo oddeľujem koučovací rozhovor od „radenia“. Uvediem príklad:

Klientka túži skvalitniť svoj vzťah so synom, vybudovať vzájomnú dôveru, ktorá je po narodení mladšieho súrodenca naštrbená.

Syn má pred ňou tajnosti, cíti sa byť „odstrčený“, bojí sa byť úprimný a prejavuje sa agresívne. Klientka žongluje s rolou matky ako kontrolóra, ochrancu a matky, ktorá je prijímajúca, podporujúca a má dostatočne veľké srdce i energiu pre obe deti.

V koučovacom rozhovore si klientka hĺbkovo zmapuje svoju situáciu, presvedčenia, strachy, túžby, zámer, ciele… Vypracuje si „akčný plán“, ako by to v ich konkrétnej vzťahovej dynamike mohlo fungovať. Nie je si však istá, čo presnejšie hovoriť a akej komunikačnej línie sa držať, aby nepokračovala vo svojom komunikačnom zlozvyku (teda prchko nepošliapala zas a opäť dôveru syna). 

Tu koučovanie ukončíme a ponúknem klientke komunikačné tipy ušité na mieru pre ňu a jej syna. Klientka má, samozrejme, možnosť vetičky prispôsobiť tak, aby boli pre nich prirodzenejšie. Následne v rámci podpory medzi stretnutia vychytáme prípadné muchy, vytrvalo posilňujem a podporujem klientku, aby sa nevzdávala a šla si za vytýčenými cieľmi, hoci sme len ľudia a emócie nami v rodičovstve lomcujú. Všakže.

A čo snový koučing, mentoring... Ako to vlastne funguje?

Prostredníctvom rozličných nástrojov z viacerých psychologických smerov sprevádzam klientov INDIVIDUÁLNOU snovou analýzou. Opäť ide o „dobre mierené“ otázky, pomocou ktorých klienti sami odhaľujú významy svojich snových obrazov a zážitkov.

Dokážem interpretovať snové symboly, ale nepovažujem to za profesionálne a taktné. Preto nepôsobím ako „vykladačka snov“. Rešpektujem prirodzené procesy a verím v múdrosť každého jedného zo svojich klientov.

Pokiaľ ide o mentoring snovej práce, tu sa delím s klientmi o moje know-how, ako si klásť otázky, ako skúmať svoje sny, aby sme sa dopracovali k užitočným odpovediam.

Aj keď vysvetľujem, napríklad, čo spravidla znamenajú niektoré snové obrazy, symboly či aktivity (zvieratá, domy, izby, počasie…) a ako s nimi pracujeme, zakaždým podporujem individuálne vnímanie a rozvahu klienta.

a čo ceny?

Ceny za svoje služby pravidelne prehodnocujem a upravujem tak, aby som dodržala tieto dôležité podmienky:

Aby boli ceny za moje služby dostupné pre klientov, ktorí sa rozhodli do seba múdro investovať.

Aby energetická výmena za moje služby bola pre mňa primeraná a mohla som tak ponúknuť plnohodnotnú, intenzívnu a srdečnú starostlivosť. Unavený a podvýživený sprievodca totiž unavuje, nevníma a energeticky vysáva klienta. A takúto dynamiku v spolupráci nechceme.

Aby ceny za moje služby udržiavali podmienky, za ktorých si môžem zabezpečiť kvalitnú psychohygienu (oddych, vzdelávanie, pohyb… medzi sedeniami), a zároveň, aby som klientom mohla poskytnúť termíny ASAP, nie až o XY týždňov či mesiacov.

navnímaj viac

Obraz a zvuk sú o čosi bližšie k živému stretnutiu než text. Viac ako 90% úspechu spolupráce sa ukrýva vo vzťahu a dôvere.

Preto som nahrala nasledujúce video. Je to možnosť, ako o čosi viac navnímať, či som pre teba vhodnou sprievodkyňou na ceste sebaspoznávania.

Ďalšie
články