skupinové stretnutia

Pre absolventky mojich programov aj pre nové tváre.

Komorná atmosféra a diskrétne prostredie pre vaše témy, dilemy, zdieľanie…

Doprajte si podporu v malej, dôvernej skupinke láskavých žien.

Dovoľte si nahliadnuť na svoj život z inej perspektívy.

ALCHÝMIA ŽENSKEJ DUŠE

beseda, O&O

24. 8. 2023 (štvrtok) od 18,00 do 19,30

max. počet účastníčok: 5

cena: 70€/osoba

pomôcky: papier/zápisník, pero/ceruzka, pohár vody (alebo/a niečoho iného)

Čo s hnevom?

beseda, koučing

19. 10. 2023 (štvrtok) od 09,00 do 10,30

max. počet účastníčok: 5

cena: 50€/osoba

pomôcky: papier/zápisník, pero/ceruzka, pohár vody (alebo/a niečoho iného)

Chcem, aby ma počúvali

beseda, koučing

21. 9. 2023 (štvrtok) od 18,00 do 19,30

max. počet účastníčok: 5

cena: 70€/osoba

pomôcky: papier/zápisník, pero/ceruzka, pohár vody (alebo/a niečoho iného)

Čo hovorí moje telo

5. 10. 2023 (štvrtok) od 18,00 do 19,30

max. počet účastníčok: 5

cena: 70€/osoba

pomôcky: papier/zápisník, pero/ceruzka, pohár vody (alebo/a niečoho iného)

KTO VEDIE SKUPINOVÉ STRETNUTIA?

Zuzana Zamat je spisovateľka, transformačná koučka, sprievodkyňa a mentorka snovej práce.

Pomáha klientom objavovať skryté dary či vášne a využívať ich v každodennom živote.

Vo svojej praxi využíva rozličné snové, šamanské i umelecké prístupy, zážitkové transformačné prechádzky či prastaré techniky v súčastnosti známe ako „mindfulness“.