Vystúpiť z klubu

Ahoj, Tvoju žiadosť o vystúpenie z klubu spracujem osobne a srdečne sa s Tebou rozlúčim.