aj vy môžete vymeniť pochybnosti za zdravé sebavedomie

Čo sa zmení, keď si dovolíte pozvať do svojho života viac hravosti?

Koučing je ako upratovanie. Niekedy sa vám do toho nechce, inokedy sa naň tešíte, zvyčajne objavíte niečo prevratné a vždy máte pôžitok z poriadku, v ktorom sa cítite výnimočne.

„Malé aj veľké víťazstvá oslavujem spoločne s klientmi.“

Preskúmajte, akým spôsobom chcete napredovať

Operatívny koučing vám umožní „upratať si“ v mysli, vyhrať nad stresom, flexibilne plánovať a tvoriť vlastné efektívne stratégie bez zbytočnej paniky.

Hlbinný koučing vám umožňuje meniť podvedomé vzorce, programy a osobnostne rásť. V rámci hlbinného koučingu sa máte možnosť spojiť s „vyšším vedomím“, ktoré jungovská psychológia označuje aj pojmom „Bytostné Ja“.

alchýmia ženskej duše

Spoznajte pestrosť svojej osobnosti

a naučte sa viesť láskyplný vnútorný dialóg.

Milujete videá na sebarozvojové témy? Uverejňujem ich pre vás aj na sieťach:

Sám sebe snovým koučom

Ešte neviete, kto je Zuzana Zamat?

Zuzka je spisovateľka, transformačná ICF koučka a mentorka snovej práce.

Sprevádza klientov v náročných životných situáciách, na ceste osobnostného rastu, ktorý C. G. Jung pomenoval ako „proces individualizácie“, a s radosťou podporuje všetkých, ktorí sa rozhodli využívať koučing ako súčasť svojho životného štýlu a psychohygieny.  

Vo svojej praxi využíva rozličné snové, hlbinné, šamanské i umelecké prístupy, zážitkové transformačné prechádzky či prastaré techniky v súčastnosti známe ako „mindfulness“.